نمایش یک نتیجه

15,500 تومان

سرامیک­ ها به دلیل ویژگی­ های عالی آن ها کاربردهای بسیاری در تکنولوژی بالا از لحاظ ساختاری تا الکتریکی و الکترونیکی دارند، اما برخی خواص مکانیکی پایین آن ها کاربردهای وسیع آنها را محدود می ­کند. با این حال، سرامیک های نانو کریستالی می ­توانند خواص مکانیکی آن ها را افزایش دهند. بنابراین پردازش پودر [...]