نمایش یک نتیجه

21,500 تومان

در فرآیند مدیریت دانش،‌ می‌توان برای استخراج و کشف دانش ارزشمند و پرمعنا از حجم عظیمی از داده‌ها از تکنیک داده‌کاوی بهره گرفت. امروزه، در صنعت اطلاعات و بطور عام در جامعه اهمیت و توجه زیادی به داده‌کاوی‌ می‌شود. این تکنیک روشی است که در حال حاضر در تحلیل داده‌ها توجه بسیاری را به خود [...]