نمایش یک نتیجه

29,500 تومان

موز (Musa spp.) یک گیاه چند ساله همیشه سبز تک لپه ای از خانواده Musaceae است. این خانواده شامل گونه های دارای تخم و کشت شده با تنوع بیولوژیکی وسیع است (Abadie et al. 2003). در حال حاضر در حدود هزار رقم موز و توده های بومی از 50 با بیشتر گونه موز شناسایی شده [...]