در حال نمایش یک نتیجه

14,500 تومان

به حرکت واداشتن منابع انسانی؛ هر شرکتی به منابع فیزیکی، مالی و انسانی نیاز دارد تا به هدف خود دست پیدا کند. به واسطه انگیزه است که منابع انسانی را می توان با بهره مندی کامل از آنها مورد بهره برداری قرار داد. این کار با ایجاد تمایل در کارمندان نسبت به کار صورت پذیر [...]