نمایش دادن همه 3 نتیجه

17,500 تومان

توضیح نقش بدهی در عملکرد شرکت ها یکی از اهداف اصلی پژوهش های معاصر برای بیش از پنجاه سال است (Modigliani and Miller 1958). اما این نقش همچنان یکی از موضوعات مورد بحث است که توجه بسیاری از پژوهشگران نظیر گودارد و همکاران (2005)، برگر و بوناکسوری (2006)، رائو و همکاران (2007)، باوم و همکاران [...]

12,100 تومان

مفهوم جهانی سازی در سطح دنیا باعث شکل گیری بازارهای ملی و بین المللی شده است که امکانات و فرصت های جدیدی را برای کسب و کارها فراهم کرده اند اما با این حال مشکلات رقابت شدید را نیز به وجود آورده اند. به این معنا، موفقیت شرکت بر اساس یکپارچگی با بازارهای جهانی و [...]

10,000 تومان

هدف از این مقاله، بررسی رابطه بین تصمیمات استراتژیک و مدیریت هزینه در شرکت‌های کوچک و متوسط (SMEs) بلغاری است که بر نقش حسابداری در ارتباط با اجرای استراتژی و نیز عرضه راه‌حل‌های عملی تأکید دارد. برای تحقق این هدف، این روش های پایه بکار گرفته می‌شوند: روش تحلیل و ترکیب؛ روش های آمار توصیفی، [...]