نمایش یک نتیجه

5,500 تومان

تعریف تکنولوژی مواد علمی که درباره استخراج، تصفیه، آلیاژ کردن، شکل دادن، خصوصیات فیزیکی، مکانیکی، تکنولوژیکی، شیمیایی و عملیات حرارتی  بحث می‌کند، تکنولوژی مواد گفته می‌شود. این علم ساختمان داخلی مواد از نظر شبکه‌بندی، ترکیب و سایر خصوصیات آنها را بررسی می کند. تعریف عنصر موادی که در اثر تجزیه قابل تبدیل به مواد ساده‌تر [...]