نمایش یک نتیجه

26,500 تومان

گرمای جهان و محدودیت منابع سوخت فسیلی نیاز به منابع انرژی تجدیدپذیر را افزایش داده است [1]-[3]. تابش‌ خورشیدی بزرگترین منبع انرژی تجدیدپذیر است [4], [5] و تنها منبعی است که به کمک آن می‌توان مصرف انرژی کنونی را تامین کرد. مولدهای برق فتوولتائیک (PV) بدون استفاده از قطعات متحرک می‌توانند انرژی تابشی خورشید را [...]