نمایش یک نتیجه

16,400 تومان

مدیریت گردشگری تا حدی بر موفقیت رفتارها و تجارب مدیریت گردشگری بستگی دارد. گردشگری و به طور ویژه سفرهای تفریحی در این زمینه با مشکل روبرو می شوند. سفر تفریحی در حیطه ی آزادی های نسبی اگرچه بدون بحث، اغلب به عنوان یکی از ویژگی های مهمی از تجربه اوقات فراغت (Neilinger، 1976)، بیان می [...]