نمایش یک نتیجه

17,400 تومان

معلوم است که نیمی از جمعیت دنیا با H. Pylori آلوده می شوند که اساساً در کشورهای در حال توسعه اند. به هر حال اکثر افراد تصادفی اند و درصد کمی از آن ها زخم peptic ایجاد می شود که منجر به سرطان روده می شود. تشخیص H. Pylori در این بیماران روش مهمی برای [...]