نمایش یک نتیجه

24,500 تومان

تصویر رنگ، که با دو متغیر مکانی و یک متغیر مکانی تعیین می شود، سه بعدی و چند طیفی است(14). بعد طیفی معمولا به باند های طیفی قرمز R، سبز G و آبیB نمونه برداری می شود که موسوم به رنگ های اصلی هستند. یک تصویر رنگی دارای سه تصویر می باشد: تصاویر قرمز،آبی و [...]