نمایش دادن همه 2 نتیجه

13,500 تومان

فتوترمال تراپی یا نور گرما درمانی از عوامل فتوسنتز کننده سلول ها برای تولید حرارت بر اساس جذب نور استفاده می کنند که منجر به ابلیشن نوری سلول های سرطانی و متعاقباً مرگ سلول می گردد. برای پرهیز از گرمایش غیر اختصاصی سلول های سالم، فتوسنتز کننده ها باید از جذب بالایی در مادون قرمز [...]

23,500 تومان

در سال های اخیر، اثر تداخل کوانتومی یکی از موضوعات داغ در فیزیک تبدیل شده است، چرا که بسیاری از پدیده های فیزیکی مانند شفافیت ایجاد شده به صورت الکترومغناطیسی (EIT) و جذب الکترومغناطیسی (EIA) ، مربوط به اپتیک کوانتومی و فیزیک هسته ای می باشند. EIT از تداخل کوانتومی بین میدان های پالس و [...]