در حال نمایش یک نتیجه

13,700 تومان

پیشرفت در تعدادی از فعالیت های کسب و کاری منعکس شده در نتایج پروژه باعث افزایش علاقه همه به مسائل مرتبط با مدیریت پروژه می شود. مدیریت یک پروژه تیمی به طور قابل توجهی نسبت به مدیریت یک گروه از کارمندان متفاوت است. این تفاوت عمدتا به دلیل ماهیت پروژه و طیف وسیع وظایف مدیر [...]