نمایش دادن همه 2 نتیجه

16,500 تومان

در عربستان سعودی، تقاضا برای عسل طبیعی وارداتی در نتیجه وجود فاکتورهای مختلفی چون افزایش جمعیت و افزایش درآمد افزایش روز افزون دارد. می توان مشاهده کرد که واردات عسل طبیعی از حدود 2.2 هزار تن در سال 1991 تا 6.4 هزار تن در سال 2000 افزایش داشته است. این افزایش به معنای افزایش واردات [...]

19,500 تومان

آگاهی از اهمیت حکمرانی شهری و اراده سیاسی برای دستیابی به توسعه پایدار در سالهای اخیر در حال افزایش بوده است. آنها بخشی از چارچوب سازمانی هستند که برای ابعاد اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی توسعه پایدار موردنیاز هستند. چارچوب نهادی توسط کمیسیون سازمان ملل متحد (UNSCD، 1996) بعنوان یک جنبه مهم توسعه پایدار شناخته [...]