نمایش یک نتیجه

27,600 تومان

نوشتارهای فزاینده‌ای در زمینه آزمون استرس در سالیان اخیر وجود داشته‌اند. اهمیت این شرایط با بحران اخیر و سیل ورشکستگی‌های بانکی در بسیاری از کشورها برجسته گشته است. درک عمیق مقاومت بخش بانکداری نسبت به سناریوهای نامطلوب اقتصاد کلان، بخشی از اهمیت حیاتی ارزیابی صحیح ریسک سیستماتیک بوده و ارتباط مستقیمی با توسعه ابزارهای نظارتی [...]