نمایش یک نتیجه

9,500 تومان

یکی از موضوعات بسیار مهم و نگران کننده برای محققان امنیتی تست نفوذ یا حسابرسی وب است. هدف از این اثبات نمودن اثربخشی سیستم امنیتی وب به دلیل حملات سطح کاربردی است که در سر بخش حملات سایبری امروزی رتبه بندی می شود چرا که اینها توسط هکرها/مهاجمین ارجح هستند. فلسفه حسابرسی وب است که [...]