نمایش یک نتیجه

13,500 تومان

همانطور که سازمان های مراقبت بهداشتی همچنان به آزمایش کاهش پرداخت جبرانی، افزایش پیچیدگی و افزایش پاسخگویی در ارائه مقرون به صرفه، مراقبت در شرایط مناسب ادامه می دهند، مدیران باید تمام روش­های موجود در مهار هزینه‌های اضافی را کشف کنند. بخش‌های رادیولوژی باید خود را بطور صحیحی به منظور پاسخ به تغییر قریب‌الوقوع از [...]