نمایش یک نتیجه

12,500 تومان

آلایندگی[1] به ورود مواد یا انرژی (مانند گرما) به وسیله انسان در محیط اطلاق می گردد به طوری که این امر منابع حیاتی و یا سلامت انسان، حیوانات و گیاهان را تهدید می نماید. وجود مواد و یا انرژی در محدوده خاصی در محیط مجاز محسوب شده و گاهی اوقات مطلوب نیز تلقی می شود. [...]