نمایش یک نتیجه

22,500 تومان

شبکه‌های توزیع به منظور کاهش تلفات توان، توازن بار، و خدمات تعمیرات در شرایط عملیاتی حیاتی پیکربندی مجدد می‌شوند [1]. تاثیر MG بر پیکربندی مجدد شبکه توزیع (DNR) در [2-4] بحث شده است. به منظور حل کردن مسئله DNR بهینه برای حداقل کردن تلفات توان، الگوریتم PSO با استفاده از روش‌های تولید شده توسط MCS [...]