نمایش یک نتیجه

13,200 تومان

رشد در مورد پرداخت های موبایل تا حدی موثر می باشد. انتظار می رود تا پرداخت های موبایل تا سال 2017 به میزان  1.3 تریلیون دلار در در سطح جهان  رشد نماید که این مقدار معادل رشد 400 درصدی از سال 2012 بود [1] . طبقه بندی کردن این موضوع که چگونه پرداخت های موبایل [...]