نمایش یک نتیجه

14,300 تومان

رشد محسوس و استفاده شبکه کامپیوتری فراگیر باعث تشویق محققان در اقتصاد می گردد که ابزار آسان و ایمن متصل شدن به داده های توزیع شده جغرافیایی در شبکه های داخلی یا در اینترنت می باشد. فناوری موبایل همانند فناوری دیده شده است که راه حلی همه گیر برای این جستجو کاربران نهایی شبکه کامپیوتری [...]