نمایش دادن همه 3 نتیجه

14,500 تومان

سازمان های معاصر در سیستم های سازمانی، از جمله سیستم های ERP بیشتر سرمایه گذاری کرده و رشد بالای این سرمایه گذاری ها قابل پیش بینی است. سیستم های برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP) نقش بحرانی در عملکرد و بقای سازمان ایفا می کنند (Liang and Xue 2004). داونپورت (2000) بر پتانسیل سیستم های ERP [...]

29,800 تومان

با آغاز دوران مبتنی بر جهانی سازی و رقومی کردن، نگرانی از دستیابی به عملکرد سازمانی بالا در میان چالش های کنونی و در حال ظهور نیز در حال افزایش است. مطالعات مختلفی درباره رابطه بین مدیریت کیفیت جامع (TQM) و عملکرد سازمانی انجام شده است که بیشتر آن ها به روابط مثبت اشاره می [...]

19,500 تومان

مسیر اصلی مدیریت کیفیت ، در غرب آغاز شده و توسط بازیگران اصلی انقلاب صنعتی ظاهر شد. بنابراین، اساس فلسفی آن تا حدود زیادی تحت سلطه ی فرهنگ غرب است، که به علت تمرکز بسیار کم بر عواقب آن مورد انتقاد قرار گرفته است.[1] با این وجود، ظهور ژاپن پس از فاجعه ی جنگ جهانی [...]