نمایش یک نتیجه

14,500 تومان

ادغام به عنوان یک ویژگی کلیدی مدیریت زنجیره تامین (SCM) ذکر شده است. بیشتر تعاریف SCM مربوط به ادغام هستند (Pagell, 2004; Stock and Boyer, 2009). Mentzer و همکاران (2001) در مورد چگونگی ادغام به عنوان یکی از اعمال کلیدی مدیریت برای اجرای SCM بحث می کنند، در حالی که Lambert و همکاران (1998) بیان [...]