نمایش یک نتیجه

17,500 تومان

روان­شناسی مثبت گرا (PP) به صورت علمي رشد را در افراد، گروه­ها و مؤسسات مطالعه می­کند (گابل و هایدت، 2005). بیشتر تحقیقات اولیه در این زمینه روی برنامه های PP نسبت به افراد متمركز بوده و اکثراً در حوزه­های بالینی انجام شده­اند (راسک و واترز، 2013). یک تحلیل مربوط به آثار اخیر در این زمینه [...]