نمایش یک نتیجه

11,500 تومان

موجبر مجتمع در زیر لایه (SIW) برای اولین بار در سال 2003 ارایه شد [1]. بر اساس مد انتقال TEn0 در SIW دیوارهای جانبی موجبر مستطیلی با دو حفره فلزی جایگزین می شوند که ساختار موجبرهای مرسوم را به ساختارهای مسطح تبدیل می کند[2-4] . بنابراین SIW نه تنها مشخصات ضریب کیفیت بالا و تلفات [...]