نمایش یک نتیجه

16,700 تومان

فرسایش ابزار میتواند به عنوان یکی از مهمترین پارامترهایی تلقی شود که در مورد درستی شکل یک جزء ماشین شده، تعیین کننده است.درستی شکل، از سوی دیگر، نشان میدهد فرایند ماشین کاری با چه دقتی ابعاد ابزار برش را روی سطح قطعه ی کار تکرار میکند. تاثیر میکرو ماشین کاری آلتراسونیک  هم میتواند با درستی [...]