نمایش یک نتیجه

24,500 تومان

عفونت‌های تنفسی ویروسی (RVIs) که از طریق ویروس سینسیتیال تنفسی (RSV)، آدنوویروس (ADV)، ویروس آنفولانزا، ویروس پارا آنفولانزا (PIV)، متاپنومو ویروس انسانی (hMPV) و راینو ویروس ایجاد می‌شوند؛ معمولا موجب عفونت‌های مجاری تنفسی فوقانی (URTI) در میزبان‌هایی با پاسخ ایمنی طبیعی می‌شوند؛ اما با شیوع بالاتر بیماری و مرگ و‌ میر در گیرندگان پیوند مغز [...]