نمایش یک نتیجه

20,500 تومان

ایران در کمربند زلزله خیز کوه های آلپ – هیمالیا واقع شده است، به عنوان یکی از فعال ترین مناطق تکتونیک جهان و یک کشور مستعد زلزله است که بیش از 130 زلزله قوی را با بزرگی 7 یا بیشتر در قرن های اخیر تجربه کرده است. فقط در قرن گذشته حدود 25 زمین لرزه [...]