نمایش دادن همه 2 نتیجه

11,500 تومان

شبکه های بیسیم مانند: شبکه ad hoc سیار[1] (MANET) یک شبکه با زیرساخت کمتر و یا فاقد کنترل کننده متمرکز محسوب می گردد [1]. این شبکه از گره های سیاری تشکیل یافته که برای جابجایی مستقل در هر جهتی آزاد هستند. گره ها می تواند در هر زمان به شبکه پیوسته و یا آن را [...]

9,500 تومان

استقرار گره یک موضوع مهم در شبکه های حسگر بی سیم (WSNs) است زیرا تاثیر مهمی بر عملکرد شبکه دارد. دو روش استقرار وجود دارد:1) تصادفی و 2) استقرارهای قطعی(از قبل تعیین شده). در تصادفی، گره های حسگر معمولا توسط هواپیما (aircraft) پراکنده شده اند و معمولا در یک توزیع تصادفی نتیجه می دهند. در [...]