نمایش یک نتیجه

9,500 تومان

به طور کلی سیستم انرژی ترکیبی (HES) یک سیستم انرژی است که به صورت همزمان با چندین منبع انرژی با قابلیت ها و ویژگی های متفاوت کار می کند. این سیستم اساساً بر مبنای منابع انرژی تجدید پذیر (RES) و ژنراتورهای توزیع شده (DG) کار می کند. تولید توزیع شده آن ها می بایست با افزایش [...]