نمایش دادن همه 2 نتیجه

25,500 تومان

در حال حاضر، اکثر نمایندگی های شهری با توجه به فقدان بودجه و کارگران با تجربه برای نوسازی با چالش هایی در رابطه با وخامت زیرساخت های زیرزمینی مواجه می شوند. طبق گزارش اخیر، زیرساخت های زیرزمینی در ایالات متحده در حال حاضر در رتبه D قرار دارند (در مقیاس A تا F و I) [...]

27,500 تومان

حمل و نقل دریایی یک جزء حیاتی از اقتصاد جهان، به عنوان بزرگترین اپراتور (حامل) حمل و نقل در سراسر جهان می باشد. عملیات بطور محیطی پایدار در حمل و نقل دریایی به عنوان موضوعات مهم برای شرکت های درگیر در زنجیره های عرضه ی دریایی و سیاست گذاران (چنگ و همکاران در سال 2013) [...]