نمایش یک نتیجه

13,500 تومان

اینترنت امروز بخشی از زندگی روزمره و یک ابزار ضروری است. این موضوع به مردم در حوزه‌های زیادی مانند کسب و کار، سرگرمی و تحصیل و غیره کمک می‌کند. به ویژه، اینترنت به عنوان یکی از اجزا مهم مدل‌های کسب و کار استفاده می شود(Shon & Moon, 2007). در عملیات تجاری، هم شرکت و هم [...]