نمایش یک نتیجه

15,200 تومان

شرکت های کسب و کار برای انجام کسب و کاری وجود دارند که سودآور می باشد و قادر است تا سود ها را با مالکان اش تسهیم نماید. شرکت های تجاری ( کسب و کار )  ملزم به تولید سود های اضافی می باشند تا قادر به پرداخت سود های سهام به سهامداران شان باشند. [...]