نمایش دادن همه 3 نتیجه

19,500 تومان

الگوهای انتخاب منطقی در اقتصاد پیشنهاد میکنند که مدیران سرمایه گذاری های استراتژیکی بر روی حساب بیشینه سازی منطقی سود انجام دهند و بنابراین بازخورد عملکرد را با تخصیص منابع و تغییر در سازمان، غیرمرتبط بدانند. برعکس، مطالعات زیادی درباره نظریه رفتاری شرکت (BTF) اختلافاتی را در دستیابی (یعنی عملکرد پایین تر از انتظار) بعنوان [...]

18,500 تومان

از نقطه نظر بحث های اقتصادی اسلامی، دلائل منطقی برای تاجرها با افشای بازارهای موجودی اکثر کشورهای مسلمان موجود میباشد، که نتایج ما نقطه نظراتی مربوط به رفتار سرمایه گذارها در حین این ماه فراهم می آورد که بصورت نامتعارف سودهای زیادی دارد. برای مثال، در سالهای اخیر، موجی از محصولات سرمایه گذاری شده در [...]

16,500 تومان

یکی از اهداف بنیادی نظریه قیمت گذاری دارایی، درک منابع هزینه سهام می باشد. تحقیات اخیر مربوط به امور رفتار مالی نشان دادند که هم هدف و هم رفتار سرمایه گذار باید مورد توجه و بررسی قرار گیرند. Shiller(2011،2014) نشان داد که چگونگی رفتار واقعی انسان و چگونگی انجام آن باید مورد توجه قرار گیرد. [...]