نمایش یک نتیجه

13,500 تومان

با توجه توسعه شبکه های بی سیم [12، 14] در گذر زمان، برنامه های کاربردی بی سیم بیشتری را می توانیم در زندگی روزمره خود مشاهده نماییم. برای تضمین انتقال داده ها و ایمنی ارتباطات، الزامات امنیتی درستی، احراز هویت، محرمانه بودن و عدم انکار [5، 18، 23] باید محقق شوند. یکی از برنامه های [...]