نمایش یک نتیجه

15,500 تومان

جریان قدرت یک سوی قراردادی بین ابزار و مصرف کننده به دلیل پیوستگی و اتصال تولید پراکنده (DG) دیگر معتبر نمی باشد (فاقد اعتبار است). از این سو، جهت جریان خطا نیز بوسیله ی معرفی DG به سیستم تحت تاثیر قرار می گیرد که در نتیجه عملکرد دستگاه های محافظت را تحت تاثیر قرار می [...]