نمایش دادن همه 3 نتیجه

13,500 تومان

مدل 1 : مدل اثر مستقیم : مدل یک مطابق با مطالعات ابتدایی تر شامل سه اثر مستقیم بدون هر نوع مداخله واسط می باشد ( شکل 1 ) : رهبری می تواند با حل اختلاف همکارانه از طریق تسهیل ارتباط همکارانه و دمیدن اعتماد برای دستیابی به اهداف مشترک کمک نماید ( همپل و [...]

26,500 تومان

بخش جهانگردی عمدتا کار فشرده ای با عملکرد منابع بشری است که مهم است و عامل تعیین پایداری می باشد. در نتیجه، این تکیه بر منابع بشری برای عملکرد صحیح و رشدش، تقاضای شیوه های نیروی کار برای کارکنان جهت اجرا در سطوح حداکثر می باشد، از این رو این بخش برای مداوم بودن در [...]

14,300 تومان

با توجه رقابت شدید جهانی، پیشرفت تکنولوژی مستمر، پیچیدگی رو به افزایش بازار و ناپایداری مالی، جهان تجاری معاصر دچار تغییرات متوالی شده است (Davis & Daley, 2008; Weldy, 2009; Sakas et al, 2014). به منظور رسیدگی به این فراریت تجارت، جهت دست یافتن به عملکرد بهتر سازمانی و رقابت طلبی پایدار، سازمان ها الزاماً [...]