نمایش یک نتیجه

14,500 تومان

ادبیات تجربی بسیاری نشان می دهد که افرادی که شادتر هستند به نتایج زندگی بهتری، از جمله موفقیت مالی، روابط حمایتی، سلامت روانی، مقابله ی موثر و حتی سلامت جسمانی و طول عمر را به دست می آورند. علاوه بر این، مطالعات آینده نگر و طولی نشان می دهند که شادی اغلب سبب ایجاد این [...]