نمایش یک نتیجه

22,500 تومان

رابطه بین توسعه مالی و رشد اقتصادی یکی از مسائل بحث شده در این مورد است که آیا بخش مالی در واقع با بخش واقعی در فرآیند توسعه اقتصادی کمک می کند. تعداد زیادی مقالات تجربی در این زمینه وجود دارد که تجارب اقتصادهای توسعه یافته و در حال توسعه را مورد بررسی قرار داده [...]