نمایش یک نتیجه

28,700 تومان

در سال های اخیر، شبکه های سنسور وایرلس، اپلیکیشن های بسرعت در حال توسعه را در حوزه هایی مانند جمع آوری داده خودکار، تجسس ، و نظارت محیطی یافت کرده اند. یک استفاده مهم شبکه های سنسور، مسیریابی هدف سیار ( منبع نقطه ای) توسط شبکه می باشد[1]. مسیریابی هدف سیار، شامل تعدادی از اپلیکیشن [...]