نمایش یک نتیجه

12,500 تومان

موضوعات جوشکاری این آلیاژ با کاربرد فزاینده تیتانیوم خالص تجاری در صنایع شیمیایی و هوا فضا به دلیل مقاومت عالی اش در برابر فرسایش نیاز است تا به طور فوری مورد رسیدگی قرار گیرد [1,2] . جوشکاری کاری ذوبی تیتانیوم خالص تجاری پیشنهاد نمی گردد چون معمولا اتصالات با شکنندگی، تنش های بالا باقی مانده [...]