نمایش یک نتیجه

18,500 تومان

استفاده از تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات (ICT) ، خیلی سریع بسیاری از فعالیت های اجتماعی و اقتصادی را تغییر داده است، از جمله فعالیت های بخش عمومی. در طول سه دهه ی اخیر، بسیاری از دولت ها در سراسر جهان از دولت الکترونیک استفاده کرده اند و به این موضوع معتقد بوده اند که این [...]