نمایش یک نتیجه

11,500 تومان

سیستم های حمل و نقل عمومی در میان سیستم های بزرگ مقیاس پیچیده ترین و در همه جا موجودترین سیستم های تولید شده در جامعه مدرن هستند. در بسیاری از شهرهای مسکونی، سیستم های حمل و نقل عمومی به طور گسترده به عنوان جایگزین حمل و نقل ترجیحی برای رفت و آمد به محل کار، [...]