نمایش یک نتیجه

16,500 تومان

این مقاله تمرکز بر روی تئاتر موسیقی در رشته نوپا حسابداری و فرهنگ عامه کمک می کند (جیکل، 2012). با کمک آن به پیشینه تحقیق مدیریت استراتژیک حسابداری (SMA)، با گسترش درک ما از اینکه چگونه SMA ممکن است در فرهنگ مردمی و استراتژی به عنوان تمرین پیشینه (SAP) با تاکید بر اهمیت تمرین در [...]