نمایش یک نتیجه

26,500 تومان

از مقاله اولیه مودیلیانی و میلر (1958)، بسیاری از مطالعات در پی توضیح ساختار سرمایه استفاده شده توسط شرکت های بزرگ برای تامین منابع مالی سرمایه گذاری های خود بودند. یک خط برجسته تحقیقات، نظریه سلسله مراتب مایرز (1984) و مایرز و ماجلوف (1984) است. این نظریه استدلال می کند که به دلیل هزینه های [...]