نمایش یک نتیجه

13,500 تومان

پروتئین های ROR1 و ROR2 پروتئین غشای تراوا خانواده کیناز تیروزین گیرنده (RTK) هستند. البته ROR1 / 2 در ابتدا در یک لاین سلولی نوروبلاستوما در یک غربالگری PCR برای کیناز تیروزین گیرنده کشف شد و سابقا به عنوان تیروزین کیناز نوروتروفیک مربوط به گیرنده (NTRKR1 / 2) نامگذاری می شد. این ROR1/2 انسانی دارای [...]