نمایش دادن همه 2 نتیجه

12,500 تومان

منابع محیط زیست کمیاب اند. همانطور که به کارگیری آنها بر رفاه اجتماعی تاثیر می گذارد، بهره گیری از آنها را باید مد نظر قرار داد. شرکت ها باید اهداف محیط زیستی، خطرات، و عملکرد خود را افشا کنند چون انتشار اطلاعات بخشی از فرایند تصمیم گیری مدیریتی است؛ پیامد این فرایند تصمیم گیری احتمالا [...]

16,500 تومان

بازی های المپیک 2016 در ریو برزیل اتفاق خواهد افتاد که رویداد بزرگ صنعت ورزش در سال 2016 خواهد بود و لازم خواهد بود که چندین ساختار ورزشی را مدیریت کند تا انواع مختلفی از منابع را با بهره وری ادغام نماید و یکپارچه کند.به منظور به انجام رساندن اهداف شرکت هایی که در حال [...]