نمایش یک نتیجه

13,500 تومان

بکارگیری از روش‌های پردازش تصویر در سال‌های اخیر به سرعت افزایش یافته است. امروزه، ضبط و ذخیره‌سازی تصاویر پزشکی دیجیتالی انجام می‌شود (چانگ و تنگ، 2007). اما، تفسیر جزئیات تصاویر پزشکی همچنان زمان‌بر است. این موضوع به طور خاص در مناطق دارای رنگ و شکل عادی مشاهده می‌شود که متخصصان رادیولوژی باید در مطالعات آتی [...]