نمایش یک نتیجه

12,500 تومان

تحقیق حسابداری اغلب عین تحقیق عملی استنباط می گردد که در آن ، تمرکز مطالعه از فناوری ها و شیوه های فنی بکار رفته توسط اصحاب حسابداری در زمینه های اجتماعی و سازمانی تشکیل می گردد . این موضوع در قیاس مشخص با علوم فیزیکی واقع می گردد که در آن علوم ، تمرکز مطالعه [...]