نمایش دادن همه 4 نتیجه

13,200 تومان

یکی از روش های محبوب تر MCDM برای گزین پرسنل فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی [1](AHP) است. در این روش، مجموعه ای از معیارها تولید می شود و طبق اهمیت آنها به لحاظ روش شناختی وزن دهی میشود. نامزدها بر اساس این معیارها ارزیابی شده و یک نمره نهایی دریافت می کنند که نشان دهنده [...]

17,500 تومان

سیستم های اطلاعات ( IS ) از جمله ابزار حیاتی برای شرکت های محسوب می گردند تا به مزیت رقابتی ، یادگیری سازمانی و نواوری دست یابند [3,40] . یکی از جنبه های مهم مدیریت سیستم های اطلاعات در واقع انتخاب نرم افزار مناسب از چندین گزینه رقابتی می باشد . برنامه ریزی منبع شرکت [...]

28,500 تومان

در گذشته محصولات یک سازمان شامل خدمات و یا کالا مورد استفاده مشتریان قرار می گرفت و سازمان ها مجبور نبودند هیچ گونه نگرانی در مورد ایجاد هر گونه تغییر یا بهبود  سیستم خود داشته باشند. در حقیقت مشتریان هیچ انتخابی جز خریداری کالاهای موجود در بازار ندارند. با این وجود، در ازای تعداد سازندگان [...]

26,400 تومان

پول، اجزا،فرایندها و جریان های اطلاعاتی ممکن است یک سیستم مدیریت زنجیره ی تامین را ایجاد کنند اما به طور همزمان،به علت وضع قانون دولتی و با افزایش آگاهی در بین افراد برای حفاظت از محیط؛ موسسات تجاری امروزه اگر بخواهند در بازار جهانی تداوم داشته باشند، نمی توانند مسائل محیطی را نادیده بگیرند.در این [...]