نمایش یک نتیجه

13,500 تومان

از آنجایی که سازمان های خدماتی کسب و کارهای فشرده ای هستند، اثربخشی شیوه های منابع انسانی (HR) و رضایت شغلی کارمندان اهمیت حیاتی دارند. در بین موسسات بهداشتی و درمانی که در صنعت خدماتی قرار دارند، یکی از مهم ترین و بالاترین منبع تنوع، کارمندان هستند. عملکرد و ظرفیت کارمندان عوامل مهمی هستند که [...]